Conjugación de Resultat

Inflexiones de Resultat [n.neu.]

Singular

NominativResultat

AkkusativResultat

DativResultat / Resultate

GenitivResultats

Plural

NominativResultate

AkkusativResultate

DativResultaten

GenitivResultate

Inflexiones de Resultat [n.neu.]

Singular

NominativResultat

AkkusativResultat

DativResultat

GenitivResultats

Plural

NominativResultate

AkkusativResultate

DativResultaten

GenitivResultate

Abrevaciones

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ