Conjugación de Penetrieren

Inflexiones de Penetrieren [n.neu.]

Singular

NominativPenetrieren

AkkusativPenetrieren

DativPenetrieren

GenitivPenetrierens

Plural

Nominativ/

Akkusativ/

Dativ/

Genitiv/

Otras palabras (mismo modelo) :

Züchten Abhören Gehörsinn Rubber Stalldung Schöpfer Weltraum ... (3081 palabras)

Penetrieren

Buscar :

Abrevaciones

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ