Conjugación de Konstrukt

Inflexiones de Konstrukt [n.]

Singular

NominativKonstrukt

AkkusativKonstrukt

DativKonstrukt / Konstrukte

GenitivKonstrukts

Plural

NominativKonstrukte

AkkusativKonstrukte

DativKonstrukten

GenitivKonstrukte

Konstrukt

Abrevaciones

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ