Conjugación de Karamel

Inflexiones de Karamel [n.m.]

Singular

NominativKaramel

AkkusativKaramel

DativKaramel

GenitivKaramels

Plural

Nominativ/

Akkusativ/

Dativ/

Genitiv/

Otras palabras (mismo modelo) :

Züchten Abhören Gehörsinn Rubber Stalldung Schöpfer Weltraum ... (3081 palabras)

Abrevaciones

Pos. Positif

Komp. Komparativ

Super. Superlativ